Dan ligt het kunstgrasveld er bij de Voltreffers nog niet


Toen de gemeente enkele jaren geleden het sportaccommodatiebeleid vaststelde, was al duidelijk dat korfbalclub De Voltreffers in aanmerking kwam voor een kunstgrasveld. Maar dan ligt het kunstgrasveld er nog niet. In mei van dit jaar ontving de fractie van de VVD een uitnodiging van het bestuur van de Voltreffers om een kijkje te nemen bij de club en te praten over een brief van de Nederlandse korfbalbond over het landelijk kunstgrasbeleid. Wat volgde was een plezierig bezoek met betrokken bestuurders die zich constructief en coöperatief opstelden naar de gemeente in zijn streven een kunstgrasveld te realiseren op eigen terrein. De bestuurders waren blij verrast met het bezoek van de VVD door de omvang van de delegatie en de diepgang van het gesprek. 

Navraag bij het gemeentebestuur leerde dat de positieve ervaring wederzijds was. Maar dan ligt het kunstgrasveld er nog niet. Toen het college de raad in september een voorstel deed om enkele sportzaken te realiseren uit het restant van de Contreie-gelden, heeft de fractie van de VVD duidelijkheid gevraagd over de plannen van het college met het kunstgrasveld voor de Voltreffers. Het college liet toen zwart op wit weten dat ‘de investering in de aanleg van het kunstgrasveld bij de Voltreffers is opgenomen in de begroting 2020 en specifiek in de uitvoeringsplanning Sport.’ Dan ligt het kunstgrasveld er nog niet, maar dan komt het wel heel dichtbij. In november behandelt de raad de begroting. Bij vaststelling ervan heeft de Voltreffers de buit binnen. Het bestuur stelde tevreden vast dat ‘het ambtelijke, bestuurlijke en politieke contact van de voorbije jaren inmiddels vrucht heeft gedragen.’ Het bestuur van de Voltreffers heeft vertrouwen in een positieve behandeling van de begroting 2020 door de gemeenteraad waardoor de weg vrij wordt vrijgemaakt voor de aanleg van kunstgras.’ Dan ligt het kunstgras er nog niet, maar de seinen zijn nu al bijna net zo groen als het kunstgras straks.