Speelgoedmuseum is een instelling die prima past als voorziening in Oosterhout


Op de agenda van de raadsvergadering van 21 april werd een besluit genomen over de evaluatie van het Speelgoedmuseum.

 

De VVD-fractie heeft ingestemd met het voorstel dat op tafel lag. 

 

Aan de gemeenteraad werd verzocht:

·     Kennis te nemen van het beleidsplan 2020-2030 van het Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten.

·     In te stemmen met de conclusie uit de evaluatie van dit museum.

·     De in het Oosterhoutse museumbeleid opgenomen criteria te actualiseren door deze aan te laten sluiten op het rapport “Meer dan waard: De maatschappelijke betekenis van musea”.

 

Door middel van een stemverklaring heeft de fractie het volgende standpunt ingebracht:

De VVD-fractie onderschrijft dat het Speelgoedmuseum een instelling is die prima past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Oosterhout. De ontwikkelingen van de laatste periode, zoals bijvoorbeeld de wisselexposities, de Kilometer van de Vrijheid en het investeren in interactief leren laten zien dat het museum volop in ontwikkeling is, een positieve ontwikkeling wat ons betreft. De fractie van de VVD wenst het bestuur en de vrijwilligers van het museum veel succes met de uitvoering van de plannen.