VVD-fracie van harte akkoord met speelvoorziening in het Slotpark


Aan de gemeenteraad werd verzocht om in te stemmen met het aanleggen van een speelvoorziening in het Slotpark waarvan de kosten ad 150.000 euro worden gereserveerd uit het Toeristisch Fonds.

 

Zowel in ons verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode als in het coalitie-akkoord hebben we vanuit de VVD veel aandacht gevraagd voor het levendiger maken van het Slotpark. Een speeltoestel om gezinnen naar het park te trekken, met als mogelijk vervolg een wandeling naar de binnenstad voor een drankje of een ijsje, stond daarbij hoog op de lijst. 

 

De fractie van de VVD heeft dan ook van harte voor dit voorstel gestemd. Wel hebben we nog aandacht gevraagd voor 2 thema’s:


-       Levendigheidvan het park bevorderen door kleinschalige evenementen, denk aan live-muziek, buitenbioscoop, pop-up restaurantjes, foodtrucks enz. enz. De fractie heeft daarbij aangegeven dat het verwijderen of verplaatsen van (beton)kunstelementen die deze ontwikkeling in de weg staan, wat haar betreft een te overwegen optie is.

-       Locatie van het speeltoestel. De veiligheid van kinderen is uiteraard in eerste instantie een verantwoordelijkheid van ouders en kinderen.  We hebben de wethouder wel gevraagd of een andere locatie is overwogen om de veiligheid nog verder te vergroten. De voorgenomen locatie bevindt zich dicht bij de ingang van het park (kruising Slotlaan – Ridderstraat) en bovendien ligt de vijver direct in het verlengde van de speellocatie.

 

De wethouder heeft daarop geantwoord dat ook hij meer kleinschalige evenementen toejuicht en graag kijkt naar de mogelijkheden. Over de locatie werd aangegeven dat het college vasthoudt aan de gekozen locatie. De wethouder gaf aan dat de voorgenomen locatie in “vrij zicht” ligt en dat dit vanuit het oogpunt veiligheid een belangrijk argument is voor de keuze 


Vanuit de fractie zijn we benieuwd of u het Slotpark regelmatig bezoekt en zo ja, voor welke activiteit u dan naar het park gaat. We vragen u dan ook wat er zou moeten veranderen om te zorgen dat u vaker naar het Slotpark gaat. Welk type activiteiten of voorzieningen voegt u graag toe aan het Slotpark? Fijn als u met ons mee wil denken en ons wil voorzien van uw mening. Op korte termijn zullen wij u via een enquête vragen die mening met ons te delen.