ALV in #Blijfthuis-stijl en “Je eigen Bakkie met de Fractie”

 

#Blijfthuis, het veelgehoorde advies dat onze minister-president de afgelopen weken tijdens zijn persconferenties op het hart van de mensen heeft gedrukt; blijf zoveel mogelijk thuis! Maar met alle mensen thuis zijn er toch wat praktische uitdagingen te overwinnen. Zo ook voor het VVD Netwerk Oosterhout dat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in een periode van de beperkingen en #Blijfthuis toch wilde organiseren. En zo geschiedde, op 13 mei jl. werd vanaf 20.00 uur de digitale snelweg opgezocht en was al snel een grote groep actieve leden van het netwerk “bijeen” op het scherm. Naast de vaste agendapunten van een ALV, waarbij ook decharge aan het bestuur kon worden verleend met instemmend knikken via de webcam, werd ook stilgestaan bij de politieke mijlpalen van de lokale VVD-fractie en de invloed van COVID-19 op onze mooie gemeente toegelicht. Na zo’n 45 minuten van intensief dataverbruik sloot voorzitter Harm Mertens de eerste “digiALV” in #Blijfthuis-stijl af. 

 

Zonder de datastroom te onderbreken werd de virtuele bijeenkomst voortgezet en VVD Tweede kamerlid Remco Dijkstra na een kort verblijf in de prachtig ingerichte digitale wachtkamer door de voorzitter welkom geheten bij het “Bakkie doen met de fractie” evenement wat aansluitend op de ALV was georganiseerd. Naast de al aanwezige netwerkleden sloten nog enkele ander geïnteresseerden aan waarna landelijke thema’s in een lokaal perspectief werden gezet. Het kamerlid werd bevraagd over mobiliteit, energietransitie en economie. Het werd eens te meer duidelijk dat landelijke keuzes hun invloed direct kunnen hebben op lokale en regionale ontwikkelingen maar dat het nog belangrijker is om juist die lokale en regionale belangen goed onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek om zo de keuzes op dat niveau te beïnvloeden. In zijn geheel kijkt het netwerk terug op een leuke, informatieve en verhelderende avond op een bijzondere manier. Het dankwoord van de voorzitter aan het einde van de sessie moest ditmaal helaas gepaard gaan met een “digibos” bloemen vergezeld van een fles virtuele wijn. Er werd afgesloten met de wens dat ondanks het succes een volgende bijeenkomst van het netwerk weer op de normale vertrouwde wijze kan worden georganiseerd.