Bakkie Doen met de fractie: Corona Impact Analyse Oosterhout

CIAO ... Ofwel: Corona Impact Analyse Oosterhout.

Afgelopen donderdagavond vulde de bovenzaal van De Schout zich voor een bakkie met de fractie. Eindelijk weer eens een echte ontmoeting. Beperkt in getal, dat wel. En met een gezondheidsverklaring van elk van de bezoekers. Er kon geen misverstand bestaan over het onderwerp van de avond.

Dat onderwerp werd ingeleid vanuit het perspectief van de fractie. Halverwege de termijn, druk met allerlei zaken om Oosterhout nog beter, mooier en sterker te maken en dan ineens als in inslag van een meteoriet: de coronacrisis. Een crisis die iedereen raakt maar in een heel uiteenlopende mate. Nu we de eerste fase van de crisis door zijn, dringt de vraag zich op hoe het verder moet. Normaal gesproken buigt de raad zich rond deze tijd over de perspectiefnota. Deze nota geeft in grote lijnen aan waar we staan, wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. In de maanden daarna worden deze grote lijnen verder uitgewerkt tot een begroting die in november wordt besproken in de gemeenteraad.

Dit keer zal het anders gaan omdat het COVID19 virus de wereld op zijn kop heeft gezet. Het gemeentebestuur heeft met een groot aantal betrokkenen gesprekken gevoerd over uiteenlopende onderwerpen om de impact van de crisis in beeld te krijgen. Over mobiliteit, de economie, het onderwijs, cultuur, evenementen enz. De verschillen zijn groot. Zo draait de logistiek goed en heeft de bouwsector volop werk. Horeca en toerisme verkeren in zwaar weer, net als de culturele sector. De crisis heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven van jongeren en jongvolwassenen. En zo gaat de rij verder; de voorbeelden zijn niet uitputtend. 

De uiteenzetting leidde tot de nodige reacties en suggesties. In veel gevallen zijn mensen niet goed in staat om op eigen houtje hun problemen op te lossen. De gemeente moet een steun in de rug bieden van sectoren en mensen die flink geraakt worden. Zij zal selectief te werk moeten gaan om het verschil te kunnen maken. Zal moeten blijven investeren zowel in nieuwe ontwikkelingen als in het onderhoud. Niet alle gevolgen van Corona waren voor iedereen duidelijk. Een afspraak voor het verlengen van een rijbewijs die pas over zeven weken kan worden verzilverd, leidde tot gefronste wenkbrauwen.