‘Veldexcursie’ Energiepark A59….


…zo werd het live voorlichtingsmoment van de gemeente Oosterhout (na een eerdere digitale “bijeenkomst”) genoemd voor het op stapel staande energiepark in de Oranjepolder. 

Dé gelegenheid voor inwoners  van Dommelbergen/Oosterhout om met de wethouder en ambtenaren duurzaamheid in gesprek te gaan over het hoe en waarom van dit energiepark, over de pro’s en contra’s.  Ook de Belangengroep Oranjepolder was met een stand aanwezig, reden om daar ook even aan te wippen.

Een nuttig bezoek, omdat je dan echt zicht krijgt op schaal en omvang van het geplande energiepark. Om te spreken met inwoners, collega raadsleden, betrokken ambtenaren en externe adviseurs over de bestuurlijke context (verantwoordelijkheden van Rijk, provincie en gemeente), en te discussiëren  over de hoogte en locatie van de windmolens in het plan, mogelijke aanpassingen van het plan, geluidscontouren, (beperken van) slagschaduw enz.  En om te horen hoe je als gemeente de initiatiefnemers (Shell en Eneco) mogelijk voorwaarden mee kunt geven waaraan zij zich bij de ontwikkeling moeten houden. 

Nuttig zo’n bezoek in het veld!


Voor meer informatie: www.energieparkA59.nl.