Toekomst Arkendonk


 

Arkendonk vormt het hart van Dommelbergen. Voor vele Oosterhouters de plek om boodschappen te doen, te sporten om elkaar te ontmoeten. Winkeliers, buurtbewoners en verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Want hoe maken we Arkendonk nog aantrekkelijker? De raad heeft in juni de toekomstvisie voor Arkendonk vastgesteld.

 

De VVD is blij om te zien dat er gezocht wordt naar nieuwe functies. We zien kansen in het combineren van het activiteitencentrum met ruimtes voor ZZP’ers om te werken. Maar ook combinatie van de aanwezige sportschool met sporthal Arkendonk en kleinschalige horeca. De sporthal kan opgeknapt en verduurzaamd worden.

 

De ontwikkeling zien we ook als kans om het gebied leefbaarder te maken. De verkeersafwikkeling en het parkeren is niet ideaal. We hebben specifiek aandacht gevraagd voor speelplekken voor de jeugd. Het idee om de bestaande zwembadkuip te hergebruiken in de openbare ruimte vinden we creatief! De VVD ziet een kwaliteitsimpuls voor heel het gebied. Er is veel ruimte voor groen en water. Het gebied wordt daarmee aantrekkelijk om te verblijven en te wonen.

 

Samen met de buurt

De VVD is aanwezig geweest bij de inwonersavond. Goed dat de buurtbewoners en de winkeliers actief betrokken zijn. Er was veel enthousiasme over de plannen. Er zijn vele goede ideeën gedaan om de aantrekkelijkheid en veiligheid te verbeteren. We zien deze ook terug in de plannen. Houdt die energie vast! De buurtbewoners en winkeliers willen vooruit: dus aan de slag met het hart van Dommelbergen!