Het groene hart van Oosterhout

Logo VVD.jpg

 

Wie over het groene hart praat denkt misschien als eerste aan de Randstad. Denk je dan als eerste aan de drukke steden er om heen, of juist aan de rust en ruimte in het gebied zelf? Dat was waar de VVD aan moest denken bij het lezen van de visie Slotjesveld. Als je wat meer uitzoomt zie je hoe uniek het gebied van het Slotjesveld en Slotparken is. Bureau Mecanoo heeft dat goed uitgelicht. We mogen best wel trots zijn op de unieke plek waar we wonen, werken en verblijven.

 

Het Slotjesveld met het Slotpark vormt een groene buffer, een groen hart in onze eigen stad. Maar als je nu over het Slotjesveld praat, denk je misschien aan de rommelige bebouwing, geparkeerde auto’s en weinig samenhang. Maar als we in 2030 over het Slotjesveld praten, praten we over het groene hart van Oosterhout. De plek waar volop ruimte is voor groen, spelen en ontmoeten. 

 

Om in 2030 daar te kunnen zijn, is wel lef gevraagd. Lef om te kiezen voor een totale aanpak van het gebied. De gemeenteraad heeft in juni lef getoond en het besluit genomen om de visie Slotjesveld vast te stellen. Het is een unieke kans om met de ontwikkeling van het stadhuis, nieuwe woningen, activiteitencentrum en school echt te werken aan die kwaliteit.

 

In de raadsvergadering heeft de VVD aandacht gevraagd voor verkeer en parkeren. We begrijpen de wens om het Slotjesveld en parken te verbinden. De Ridderstraat heeft nu een belangrijke verkeersfunctie in de centrumring. Er zijn plannen om de Van Oldenneellaan in te richten als 30 km-gebied. Maar het is het één of het ander. Om de bereikbaarheid van het centrum goed te houden voor openbaar vervoer en auto, zal er een keuze gemaakt moeten worden. We hebben gevraagd om de verkeersafwikkeling breder te bekijken en de plannen voor de Van Oldenneellaan nog niet uit te werken en bij de raad terug te komen met een voorstel waarbij de verkeersstructuur breder bekeken is met voor- en nadelen. 

 

In het gebied zal veel verkeer samen komen. In april is uitgebreid gesproken over de bereikbaarheid van de buurtbus en deeltaxi bij het stadhuis. Het blijkt mogelijk om een ontsluitingsweg voor het OV te maken recht voor het stadhuis. Er komt een tijdelijke ontsluitingsweg voor de bouw dus misschien kan deze blijven liggen zodat de bereikbaarheid verbeterd. Wat de VVD betreft kan deze weg voor zowel auto als OV open blijven. Als je geen parkeerplek vindt, kun je gemakkelijker doorrijden naar andere plekken. We geven het graag mee voor de verdere uitwerking.

 

Bij de behandeling van de plannen voor het stadhuis is er ook veel gesproken over parkeren. We zien dat in de visie ruimte is voor maatwerk. De VVD wil deze ontwikkelingen goed volgen. Er moeten voldoende parkeerplekken zijn om te voorkomen dat de buurt belast wordt met parkeerdruk. Maar als het slimmer kan door combinaties te maken, dan kan dat zeker.

 

Het wordt een uniek woongebied in Oosterhout. Pak nu de kans om te bouwen voor jongeren. Neem in de plannen goedkope en middeldure huur- en koopappartementen mee. Ontmoeten in het gebied is belangrijk: in zowel het stadhuis als in het gebied zelf. We zien graag in het Programma van Eisen van het nieuwe stadhuis meer uitwerking over het ontmoeten. Hoe wordt dat ingevuld? In het park zal zelf zal ook ontmoeten centraal staan. We zien dat u Oosterhout daarbij betrekt. Misschien leuk om een waterspeeltuin en natuurlijke speelruimtes te realiseren. Water en groen versterken het gebied. Betrek de jeugd hierbij.

 

De VVD is enthousiast. Ons groene hart gaat er sneller van kloppen. We hebben de kans om het gebied in één keer goed aan te pakken. Als we het voortaan over het groene hart van Oosterhout hebben, weet iedereen het te vinden!