VVD blij met plan voor jongerenwoningen

 

De VVD vindt het belangrijk dat er meer woningen voor jongeren en starters gebouwd worden. Op de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan het Slotjesveld zijn 46 woningen gepland. Het realiseren van woningen voor jongeren past volledig bij de toekomstvisie Oosterhout 2030. 

 

VVD-raadslid Sander Mulders: “Wij zien deze woningen dan ook als een mooi begin voor deze doelgroep en als een goede ontwikkeling voor Oosterhout.” 

 

De VVD heeft eerder gevraagd om de plannen aan te laten sluiten bij de visie voor het Slotjesveld. De plannen zijn hierop aangepast. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt een volgende stap gezet voor de bouw van woningen voor jongeren in Oosterhout.