Afscheid Stephan Vink en toetreding Kenny Moerkens tot het bestuur

 

Onlangs heeft Stephan Vink aangegeven per 1 augustus te stoppen als bestuurslid van de Oosterhoutse VVD. Dit vanwege het aanvaarden van een nieuwe baan, waarbij verlangd werd dat hij deze nevenfunctie zou neerleggen. Wij respecteren de keuze en willen Stephan bedanken voor zijn inzet voor ons lokale netwerk. 

 

Tijdens onze jaarlijkse ALV in mei jl. hebben we aangegeven dat Kenny Moerkens als aspirant-bestuurslid de komende periode meeloopt met het bestuur. Op deze manier kon hij nader kennismaken met het bestuur en alles wat bij een lidmaatschap van het bestuur komt kijken. Met het vertrek van Stephan is na goedkeuring van de leden Kenny volwaardig toegetreden tot het bestuur. Hij heeft aangegeven de portefeuille van Stephan (opleidingen en talent management) over te willen nemen. 

 

Kenny Moerkens en sinds kort woonachtig in het centrum van Oosterhout. Hij is 33 jaar geleden geboren in Etten-Leur en heeft de afgelopen 13 jaar in Breda gewoond en is werkzaam in de IT-sector. 

 

Daarnaast is hij bestuurslid bij Stichting Zomerkampen Breda. Dit is een organisatie die jaarlijks zo’n 400 kinderen uit minima gezinnen een week vakantie aanbiedt. Dit doen ze voor kinderen die uit Breda, maar ook Oosterhout, Dongen, Gilze-Rijen en Tilburg komen. 

 

Verder is hij in zijn vrije tijd altijd in voor een drankje en een hapje 

Hij ziet zich zelf als een liberaal in hart en nieren, maar wel in een steeds veranderende wereld waarin individuele vrijheden wel eens onder druk komen te staan. Het speelveld tussen wat bijvoorbeeld technisch mogelijk is en de privacy van het individu is hierbij erg interessant. 

 

Als liberaal eeft hij zich aangesloten bij de VVD en wil hier ook graag een actieve bijdrage aan leveren. Kenny; ” Ik heb ontzettend veel zin om mij als bestuurslid voor VVD Netwerk Oosterhout in te zetten.”