Samen aan de mobiliteitstafel


Verkeer is altijd lastig. Want wil je de files op de ene plek oplossen, dan kan dat ergens anders tot drukkere wegen leiden. De ene wijk wil die oplossing, de andere wijk juist weer niet. Eén ding is zeker: als we niks doen verbetert het voor niemand.


Vorig jaar heeft de gemeenteraad de mobiliteitsvisie vastgesteld. De visie waarin keuzes gemaakt zijn over de bereikbaarheid van Oosterhout in de toekomst. Een groot knelpunt is de doorstroming aan de zuidwestzijde van de stad (Breda-Teteringen-Oosterhout). Daarom heeft de raad besloten om alle belangengroepen, de gemeente Breda en de provincie uit te nodigen en te vragen te werken aan een oplossing. Alles kan en mag besproken worden.


Dat is ook gebeurd in de mobiliteitstafel. Allerlei oplossingen zijn besproken en doorgerekend. Ook maatregelen waar we als VVD iets van vinden. Maar het past niet om op voorhand al blokkades op te werpen. Want we komen niet tot een totaaloplossing op basis van stokpaardjes of grote vrees voor mogelijke oplossingen. Alleen op basis van een totaalpakket, draagvlak en aandacht voor de effecten van de oplossingen, komen we verder. 


Tijdens de laatste raadsvergadering kwam een aantal partijen met het voorstel om in ieder geval de westelijke rondweg bij voorbaat al uit te sluiten. Heel vreemd als je alle oplossingen wil bespreken en eerst de stad en belangengroepen aan het woord wil laten. Je geeft iedereen een menukaart en zegt dat je alles mag kiezen. Maar als het puntje bij paaltje komt, streept de raad even een aantal oplossingen van de menukaart. Het ideale drie gangenmenu kan dan niet meer gekozen worden: vlees noch vis. 


Gelukkig heeft de meerderheid van de raad hier een stokje voor gestoken. Ook partijen die geen voorstander zijn van een westelijke rondweg, stappen over eigen standpunten heen en respecteren het ingezette proces van participatie. De avond ervoor heeft de raad nota bene ingestemd met wijkgericht werken en meer participatie! Dus niet vroegtijdig weglopen van tafel, maar juist samen zitten tot en met het toetje.