Bedrijven Investeringszone Binnenstad (BIZ) Oosterhout '21-'25


Op 27 oktober is in de raadsvergadering de verordering bedrijveninvesteringszone binnenstad Oosterhout 2021-2025 vastgesteld.


Waar gaat het dan precies over?

 

Eén van de grote opgaven richting realisatie van de Toekomstvisie 2030 is het realiseren van een Bruisende Binnenstad. De oorzaken van de teruglopende bezoekersaantallen en de teruglopende consumentenbestedingen zijn inmiddels afdoende bekend. De afgelopen jaren is met alle stakeholders hard gewerkt aan een Bruisende Binnenstad. Transitie van vastgoed en het voorkomen en invullen van leegstand staan hoog op de agenda. Samenwerking tussen de stakeholders en evenementen om de stad levendig te maken worden steeds belangrijker en ontwikkelen zich zeer positief. COVID-19 heeft de noodzaak om samen verder de schouders er onder te blijven zetten nog meer op het netvlies gebrand. Om te werken aan een toekomstbestendig centrum van Oosterhout wat past bij Oosterhout en de huidige markt en marktontwikkeling is samen met de stakeholders in de stad, winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren het omvangrijke programma “Bruisende Binnenstad” opgesteld en in uitvoering gebracht. Voor de uitvoering van het programma is sinds 2016 een binnenstadsmanager aangetrokken en is er sinds 2018 een BIZ Binnenstad Oosterhout die een stuk van dit programma op het gebied van evenementen, beleving en aankleding voor haar rekening neemt. Gezien de resultaten van de laatste drie jaar wil het BIZ bestuur inzetten op een verlenging van de BIZ Binnenstad Oosterhout voor een periode van vijf jaar. 


Iedereen in de binnenstad doet bij vaststelling verplicht mee. Er wordt ongeveer €140.000,-- per jaar opgehaald en eenzelfde bedrag betaald ook de gemeente zodat er een budget is van ongeveer €280.000,--.


Samenwerking tussen eigenaren van panden, exploitanten en gemeente komt ook steeds beter tot stand en dat is ook voorwaarde om tot een succes te komen. Wij juichen als Oosterhoutse VVD deze ontwikkeling zeer toe.