Bakkie. Doen. met de Oosterhoutse VVD-fractie, 26 november 2020. van 19.30 tot 21.00


Op 26 november a.s. van 19.30 tot 21.00 uur is er weer een Bakkie Doen met de

fractie. Tot haar spijt zult u dit keer zelf voor de koffie moeten zorgen; de

coronamaatregelen dwingen de fractie tot een digitale ZOOM-bijeenkomst. Voor het lekkers bij de koffie kunnen wij wel zorgen, mits u zich voor 25 november a.s.

aanmeldt.

 

Het thema is dit keer de woningbouwstrategie van Oosterhout. Het gaat om één

van de belangrijkste opgaven van het gemeentebestuur. Het is voor de toekomst van Oosterhout om heel veel redenen van belang dat jonge gezinnen ervoor kiezen hier te komen of te blijven wonen.

 

De woningbouwstrategie zal kort worden toegelicht door Sander Mulders, de

portefeuillehouder in VVD-fractie. De directeur van Thuisvester Pierre Hobbelen zal

ingaan op de opgaven die zijn organisatie daarin wachten. VVD-lid Léon Panis

leverde onlangs een bijdrage in het Weekblad en zal daarover worden bevraagd.

Allemaal kort, zodat er ruimte is voor vragen, opmerkingen en debat.

 

Het onderwerp is hot. Er gaan stemmen op om er in Den Haag weer een ministerie

voor op te richten. Er komt een Volkshuisvestingsfonds omdat iedereen betaalbaar

en plezierig moet kunnen wonen, aldus de Minister van Binnenlandse Zaken. In ons land zouden de komende tien jaareen miljoen woningen moeten worden

gebouwd. Oosterhout heeft de lat gelegd bij 3000.

 

Om te kunnen deelnemen aan dit digitale Bakkie Doen is het nodig dat u zich

aanmeldt via vvdoosterhout@gmail.com. Mocht u vragen of opmerkingen over het

onderwerp kwijt willen, dan kunt u daarvoor ditzelfde mailadres gebruiken. Wenst u  iets lekkers bij het Bakkie, vermeld dan bij de aanmelding wel uw adres s.v.p.