Impuls economie en arbeidsmarkt is hard nodig

 

De afgelopen periode en nu nog steeds is het zwaar voor onze ondernemers. Alle reden om hen te steunen. Tijdens de bespreking van de begroting voor 2021 heeft de VVD samen met Gemeentebelangen en GroenLinks een voorstel ingediend om een impuls te geven aan de Oosterhoutse economie en werkgelegenheid. De gemeente kan net dat steuntje geven om bedrijven door de crisis heen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een betere samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, uitwisseling van personeel, omscholing en het snel doorlopen van vergunningprocedures. In 2021 bespreekt de gemeenteraad nieuwe voorstellen. De VVD houdt u op de hoogte!