De VVD is en blijft tegen de aantasting van de Heilige driehoek.

In de raadsvergadering van 17 september 2020 heeft de VVD een motie ingediend die als doel had: Een nieuwe ontwikkelings-en beheervisie samen met met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en stichting De Heilige Driehoek op te stellen. Daarnaast geen medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

De VVD was zowel verbaasd als teleurgesteld toen zij moesten constateren dat in de laatste raadsvergadering van 2020 er een bestemmingsplan voorlag waarin er ruimte was om het bedrijvencomplex op Vijfhuizen 7 uit te breiden. De initiatiefnemer kreeg de ruimte om zijn bedrijfsloods uit te breiden met 100 vierkante meter en te verhogen tot 6,5 meter. Dit alles gelegen aan een doodlopende straat in een beschermd stadsgezicht. De VVD ziet dit als een negatieve ontwikkeling voor de heilige driehoek. Uitbreiding van bedrijvigheid is niet passend in dit gebied. De VVD wil een open en rustig gebied behouden en juist minder verstening en bebouwing dan juist een toename. Een groot aantal betrokkenen hebben eveneens zorgen bij deze plannen. Net als in september vorig jaar is en blijft de VVD tegen dit plan. Reden dat de VVD een amendement heeft ingediend samen met GroenLinks, GBV, PvdA en Voor Heel Oosterhout om de huidige rechten vast te leggen en niet mee te werken aan de uitbreiding. Het amendement zorgt ervoor dat de huidige rechten uit het geldende bestemmingsplan worden gehandhaafd. Het staat de initiatiefnemer vrij om het huidige gebouw bij de tijd te brengen zodat het er weer netjes bij komt te liggen. Wij zijn blij dat dit amendement door de raad met uitzondering van Gemeentebelangen en Groen Brabant is aangenomen.

Wat de VVD betreft is hiermee de voortdurende discussie rondom Vijfhuizen 7 afgerond. En hopen wij dat er vaart gemaakt kan worden met de broodnodige ontwikkelings-en beheervisie. Zodat we dit mooie stukje Oosterhout kunnen blijven beschermen en we Oosterhouters de ruimte geven om van dit gebied te genieten.