Een ochtend over kernwaarden van het liberalisme, het kompas om een juiste koers te bepalen


Hoe zorg je dat duurzaamheid een plekje krijgt in je stad, groeiende industrie ontsloten kan worden en participatie van de bewoners van je stad gegarandeerd is? En dat op een manier die passend is voor het liberale gedachtegoed? Dat is waar VVD Netwerk Oosterhout zaterdagochtend 30 januari jl. digitaal voor bij elkaar kwam. Onder leiding van trainer David Vermorken werd de cursus “Liberalisme in de praktijk” gevolgd. Een ochtend over kernwaarden van het liberalisme, het kompas om een juiste koers te bepalen en vooral veel leuke, interessante en interactieve discussies tussen de deelnemers over deze onderwerpen. 

 

In twee zgn. break-out sessies werd in klein verband gediscussieerd over casuïstiek die aanzet tot nadenken gaf over wat belangrijk is voor een liberaal; vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En hoe zorg je dan dat deze belangrijke kernwaarden terugkomen in de keuzes die je maakt? Naast leuk en gezellig  een nuttige ochtend die aanzet tot nadenken geeft over nog te maken keuzes in een jaar waarin de voorbereidingen op gemeenteraadsverkiezingen in 2022 volop van start gaan. De trainer en deelnemers kijken terug op een goed bestede ochtend; een succesvolle cursus waarin iedere deelnemer de liberaal die in haar of hem verborgen gaat weer eens nader heeft leren kennen.

 

Later dit jaar organiseert VVD Netwerk Oosterhout ook nog trainingen/cursussen die meer inzicht geven in de werkzaamheden van de gemeenteraad. Ook trainingen over vaardigheden als presenteren en debatteren staan op de agenda.