Oosterhout nummer 5: lagere OZB

De belastingaanslag is weer op de mat gevallen. De VVD kiest al jaren voor lagere lasten.

De OZB daalt dit jaar met gemiddeld 2,2%
Oosterhout behoort tot de top vijf gemeenten met een lagere OZB!