Beleid beheer kruidenvegetaties, ook wel 'maaibeleid' genoemd


De heer Stadhouders, voorzitter van het Oosterhouts Bijenhoudersgilde, beweert dat het duidelijk is dat de lokale VVD geen geld over heeft voor het vergroten van de biodiversiteit. Journalist Geert Nijland schrijft het zonder hoor en wederhoor op op pagina 17 van BN De Stem van 2 maart.

Dat dit niet correct is blijkt uit de raadsvergadering van 2 maart 2021 waar de Oosterhoutse VVD instemt met de raadsnota 'Beleid beheer kruidenvegetaties (maaibeleid)' en tevens de steun uitspreekt voor het opnemen van extra middelen voor educatie en het bestrijden van de rattenoverlast.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota van 2020 heeft de fractie van de VVD overigens ook al aandacht gevraagd voor het aanstellen van een stadsecoloog. Dat deed zij door in te stemmen met een daartoe opgestelde motie. Door wethouder Piena is 2 maart 2021 aangegeven dat met Breda gesprekken worden gevoerd over samenwerking op het thema. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, heeft de VVD aangegeven dat zij de gesprekken die raadslid Guus Beenhakker, wil voeren om te komen tot een andere Oosterhoutse inzet, nauwlettend zal volgen en indien wenselijk graag wil aansluiten.