Eerste Algemene Leden Vergadering op 15 april a.s.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), die deze keer wordt gecombineerd met de eerste ALV voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (GRV2022). Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. Op donderdag 15 april om 19:30 uurzullen we elkaar via Zoom treffen.