Plan Galvanitas kan rekenen op onze steun

© Urban Jazz


In de raadsvergadering van 30 maart 2021 is er uitvoerig gesproken over de toekomstplannen van het unieke Galvanitas terrein. Daar waar eerst schoolstoelen gemaakt werden, staan we nu aan de vooravond van een grote verandering. De VVD is groot voorstander van de herontwikkeld van dit terrein voor Oosterhout. Het wordt een hotspot met wonen, werken, vrije tijd, horeca en cultuur. 


Het plan is in lijn met de eerder vastgestelde woningbouwstrategie, er zullen in totaal 210 appartementen gebouwd worden wat vooral ruimte zal bieden voor huurders in het middeldure huursegment. Dit is tevens goed voor de doorstroming van huurders uit het goedkope en sociaal segment. Galvanitas geeft naast woningbouw ook veel ruimte voor cultureel ondernemerschap. De oude hallen zullen na herontwikkeling gekenmerkt worden door veel ruimte voor verschillende uitingen van cultuur en exposities. 

 

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering ook een motie mee ingediend over verkeer. Want naast de nieuwbouw is het ook de bedoeling dat het culturele deel bekijks trekt. Dit heeft gevolgen voor de verkeersintensiteit in de omgeving. Wij hebben daarom gevraagd om nader onderzoek te doen naar aanpassingen van de verkeersstructuur in het gebied Paterserf/Wilhelminakanaal-Zuid/Meerpaal/Eikdijk en het Warandegebied en daarin met nadruk te focussen op het gebied Paterserf. Wij vinden het belangrijk dat dit een verblijfsgebied is en niet een doorgaande weg wordt. Wanneer dit onderzoek is uitgevoerd zullen wij u uiteraard weer informeren.

 

Tot slot de VVD is blij dat er hard gewerkt wordt aan dit project het is een volgende stap voor Oosterhout om de woningnood het hoofd te bieden.