Robin van der Helm stopt als wethouder: ‘een nieuwe stap’


Robin van der Helm is sinds 2016 wethouder voor de VVD in Oosterhout. Robin heeft besloten te stoppen met het wethouderschap om invulling te kunnen geven aan een al langer gekoesterde wens; het opzetten van een eigen onderneming. Hij zal in overleg uiterlijk in september het bestuurlijke stokje overdragen. 

 

“Na een prachtige periode als wethouder van Oosterhout, stap ik over in het volgende leerzame avontuur. Ik ben alle mensen waarmee ik de afgelopen jaren hebben mogen bouwen aan deze prachtige gemeente dankbaar. Dankbaar voor hun energie, hun betrokkenheid en hun leerzame kritische blik. Ik ben blij dat ik tot mijn vertrek de tijd heb om mijn dossiers rustig en met aandacht over te dragen.” 

 

De VVD Oosterhout vindt het jammer dat Robin stopt. Voorzitter Jeroen Peterse: “Natuurlijk vinden we het jammer dat Robin stopt. Robin heeft als wethouder veel betekend voor Oosterhout. Zo heeft hij als wethouder zich ingezet voor een aantrekkelijke binnenstad, met als kers op de taart, de aankoop van Arendshof 2 om hier het stadhuis in te vestigen. Maar ook op het gebied van economie, integrale veiligheid, jeugdzorg en onderwijs heeft Robin het verschil gemaakt. Wij gunnen hem dan ook de mooie stap richting het ondernemerschap!”.

 

 

De VVD-fractie heeft besloten om de huidig fractievoorzitter Dees Melsen voor te dragen als nieuwe wethouder. Dees Melsen (32) is in 2010 gekozen als gemeenteraadslid en sinds 2013 is hij fractievoorzitter van de VVD Oosterhout. Dees heeft zin in de nieuwe rol: “Er zijn diverse grote opgaven in Oosterhout. Denk alleen al hoe we ondernemers door deze corona-tijd heen kunnen helpen, woningen kunnen blijven bouwen en Oosterhout aantrekkelijk kunnen houden”. Als wethouder wil Dees daar in het college zijn bijdrage aan leveren.

 

Vanwege de voordracht van Dees als nieuwe wethouder, zal ook in de fractie een vacature ontstaan. Mirjam de Wit is gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Mirjam: “Dees en ik hebben binnen de fractie altijd fijn samengewerkt waarbij ik als vice -fractievoorzitter al heb kunnen proeven aan deze nieuwe rol.  Ik heb er alle vertrouwen in dat deze samenwerking, ook met de nieuwe verantwoordelijkheden, minstens zo prettig zal blijven.” 

 

De ervaren Gwen van Alphen zal de leegkomende zetel in de Oosterhoutse gemeenteraad voor de VVD invullen tot aan de komende gemeenteraads-

verkiezingen van 16 maart 2022, waarin Robin heeft aangegeven de rol als lijstduwer te willen vervullen voor de VVD Oosterhout.