Samen maken we ons verkiezingsprogramma!


De komende tijd gaan we aan de slag met het maken van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In het programma staan onze plannen voor de komende jaren voor de gemeente Oosterhout. Plannen waarmee we de kiezer willen overtuigen om op de VVD te stemmen. We formuleren ambities op vragen als: Wat gaan we doen aan het woningtekort? Welke maatregelen nemen we om de binnenstad verder te versterken? Hoe betrekken we, als het aan ons ligt, de inwoners bij plannen van de gemeente? 

Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma gaan wij jullie allemaal betrekken. Natuurlijk zijn het de leden van ons lokaal netwerk die het programma vaststellen, maar we staan open voor goede ideeën en plannen van iedereen. De komende maanden gaan we hiervoor onder andere een vragenlijst versturen,  een (digitaal of fysiek) ‘bakkie’ organiseren, via social media inbreng ophalen en gerichte gesprekken voeren met Oosterhouters. Kortom: we gaan actief aan de slag om ideeën en plannen van iedereen te verzamelen. 
 
Kunt u niet wachten? Heeft u nu al goede ideeën? Schroom dan niet deze met ons te delen. U kunt ons hiervoor mailen op ProgrammaOosterhoutseVVD@gmail.com, een apart e-mailadres voor de programmacommissie. 

Wij zien uw inbreng graag tegemoet! 

Mirjam de Wit, Sander Mulders, Karsten Luijten & Harm Mertens