Dees Melsen benoemd als wethouder en Gwen van Alphen vervangt hem als raadslid.

 

Nadat Robin van der Helm in juni had aangegeven zijn functie als wethouder over te willen dragen, is in de extra ingelaste gemeenteraadsvergadering van 7 september j.l.  Dees Melsen benoemd als wethouder voor Oosterhout. 

 

De Oosterhoutse VVD is, zoals Burgemeester Buijs het ook benoemde, Robin zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij vele zaken voor Oosterhout in de afgelopen 6 jaar voor elkaar heeft weten te krijgen en daarbij altijd de verbinding met de inwoners van Oosterhout heeft weten te bewerkstelligen. Daarbij liet hij de lange termijn visie richting 2030 nooit uit het ogen verloren gaan.

 

Dees Melsen die ruim 11 jaar, destijds als jongste raadslid, voor de VVD in de Oosterhoutse gemeenteraad zat, neemt afscheid en draagt zijn raadszetel met volste vertrouwen over aan oud gediende, Gwen van Alphen. Zij was in de afgelopen 2 periodes raadslid voor onze fractie. De VVD Oosterhout heeft veel waardering voor Dees zijn tomeloze inzet voor Oosterhout en haar kerkdorpen en kijkt met volste vertrouwen uit naar zijn voornemen om ‘gewoon’ aan de slag te gaan voor onze stad als jongste wethouder in het Oosterhoutse college van B&W.