ALV 22 november verplaatst naar 28 november 14.00 uur

We hebben waarschijnlijk allemaal weer kennis genomen van de maatregelen die ons kabinet heeft afgekondigd in de strijd tegen het oplopend aantal COVID besmettingen. 

 

Helaas hebben deze maatregelen ook effect op onze Algemene Ledenvergadering 3. Door de verplichte sluitingstijd van horeca is het niet langer mogelijk om ALV 3 op de geplande datum en tijdstip te organiseren. 

 

Voor een succesvolle ALV 3 is het randvoorwaardelijk dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten; het vaststellen van de definitieve kieslijst is het belangrijkste onderwerp op de agenda. Dit dient te geschieden door hoofdelijke, anonieme stemming. Hiervoor is momenteel geen digitaal alternatief beschikbaar en we volgen hiermee de landelijke richtlijn voor het organiseren van de ALV.

 

Om die reden nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van ALV 3 op:

 

Zondag 28 November, 14.00u bij Chefz Proeflokaal

 

Wij zorgen dat de ALV met inachtneming van de COVID maatregelen kan worden gehouden. Om die reden zullen we:

 

·         Geplaceerd plaatsnemen 

·         1,5 meter afstand in acht nemen

·         QR code checken bij binnenkomst

 

Indien gewenst kunt u gewoon een mondkapje dragen, dit is niet verplicht als u plaatsgenomen heeft.

 

Op deze manier menen we dat we een succesvolle ALV 3 kunnen houden en daarmee met een definitieve kieslijst de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in kunnen gaan. Wij hopen u allen te mogen begroeten op de 28e.