Een begrijpbaar Oosterhout maken we met elkaar.

We zijn blij dat de gemeente zich afgelopen jaar heeft aangesloten bij de ‘Direct-duidelijk Deal’, wat inhoudt dat iedereen op het gemeentehuis goed nadenkt over de manier waarop zij communiceren, zodat iedereen goed begrijpt wat er geschreven of gezegd wordt.

Daarom hebben we als partij ervoor gekozen om ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in een speciaal lettertype uit te geven. Dit lettertype, ontwikkeld speciaal voor dyslectici, zorgt er voor dat de letters minder dansen en makkelijk leesbaar zijn.

Deze dyslexieversie van ons verkiezingsprogramma, ‘Oosterhout maken we met elkaar’ kwam tot stand op initiatief van Sander Mulders (27), momenteel raadslid in de Oosterhoutse gemeenteraad en kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Sander: ”Zolang ik me kan herinneren heb ik een zware vorm van dyslexie. In mijn schoolcarrière en huidige werk ben ik altijd op zoek naar manieren om met dyslexie mijn werk te doen. Soms met behulp van een laptop of extra tijd bij een examen. Door slim gebruik te maken van moderne technieken en hulpmiddelen, zorgen we ervoor dat taal steeds minder een beperkende factor is en het ruimte geeft om te focussen op de kwaliteiten bij dyslectici”.

De VVD Oosterhout hoopt op deze manier een steentje bij te dragen aan de leesbaarheid en begrijpbaarheid van de Oosterhoutse politiek voor mensen met dyslexie. We dagen alle politieke partijen uit ons voorbeeld te volgen!

Immers, een begrijpbaar Oosterhout maken we met elkaar!


Zet cookies aan om de video te tonen.