VVD vraagt om meer betrokkenheid bij doorontwikkeling MidZuid

MidZuid is de steun in de rug voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is het sociaal werkbedrijf van de gemeenten Oosterhout, Altena, Geertruidenberg en Drimmelen. Deze vier gemeenten zijn eigenaar. Daarom heeft de gemeenteraad zich op 28 februari gebogen over de begroting. De VVD heeft ingestemd met de begroting, maar wel gevraagd om meer betrokkenheid bij de nieuwe visie die opgesteld gaat worden en de keuze voor de nieuwe huisvesting.

De VVD is onder de indruk van de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet door MidZuid. Een tastbaar en concreet voorbeeld is het terugbrengen van het aantal MT-leden van 9 naar 6 personen, toch een besparing die op termijn kan oplopen tot 170.000 euro. Dit is niet alleen een financiële kwestie, maar dit is ook gebeurd om te zorgen voor meer directe begeleiding op de werkvloer. Volgens ons is ‘minder management, meer begeleiding’ bij MidZuid een goede ontwikkeling.

In de begroting valt ook te lezen dat MidZuid een traject is gestart om te komen tot een nieuwe visie en een daarbij behorend financieel plaatje. De VVD heeft hier vaker op aangedrongen en is dus blij dat er nu stappen gezet worden. De eerste resultaten zijn zelfs al verwerkt in de begroting. Dit vinden wij voortvarend en het maakte ons nieuwgierig naar wat komen gaat. Daarom heeft de VVD het college gevraagd om de gemeenteraad van Oosterhout de komende tijd bij ontwikkeling van de visie te betrekken en de mogelijkheid te geven om echt mee te denken. De wethouder heeft ons dit toegezegd.

Tot slot hebben we de raadsbehandeling van de begroting aangegrepen om vragen te stellen over de nieuwe huisvesting van MidZuid. Het is de bedoeling om een nieuw pand te bouwen op de bestaande locatie aan Wilhelminakanaal Noord. De VVD wil graag meedenken over de huisvesting voordat de definitieve keuzes gemaakt worden. De wethouder heeft ook nu toegezegd dat dit gaat gebeuren.Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met ons raadslid Harm Mertens h.mertens@oosterhout.nl