Regionaal beleidsplan politie – aanleiding om aandacht te vragen

Veiligheid en veiligheidsgevoel zijn belangrijk voor een samenleving waarin goedwillende burgers de maatstaf zijn! In aanloop naar de vaststelling van het beleidsplan hebben we een informatiebijeenkomst gehad met Chantal Maas, de teamchef Dongemond. Ik was onder de indruk van haar professionaliteit, communicatievaardigheden en aanpak. Open is er gesproken over de huidige werkwijze van de politie in Oosterhout. Dat de wijkagenten allemaal (bijna) ingevuld zijn. Dat er een wijkagent speciaal voor ondermijning is. De uitdaging van blauw op straat. En de prioriteiten van het beleidsplan: ondermijning, cybercriminaliteit, maatschappelijke onrust, kwetsbare groepen (Jeugd, zorg en veiligheid).

Ik heb in de informatiebijeenkomst en in mijn bijdrage (zie link) al aandacht gevraagd voor veiligheid tijdens stapavonden en evenementen. Waarom? De gemeente zet fors in, en dat wordt mogelijk meer komende tijd, op sus-teams, samenwerking met goedwillende horeca en evenementenorganisatoren, handhaving en cameratoezicht. Maar als er iets gebeurt duurt het vaak (te) lang voordat politie het overneemt. Dit levert gevaarlijke situaties op. Immers, staande houden van iemand of inrekenen van een verdachte wordt lastig als er tijd overheen gaat in combinatie met het kruitlont van de ‘boosheid’ die op dit moment helaas in veel mensen zit. Dit heeft al tot situaties geleid die net wel of niet goed zijn gegaan. De gemeente en de horecaondernemers door o.a. inzet beveiliging leveren een forse bijdrage. Dan is het ook zaak dat de politie in de buurt is, zodat ze snel ter plaatse is.

De VVD heeft met name ook aandacht gevraagd hiervoor, omdat tijdens een stapavond of evenement het niet alleen gaat om die paar raddraaiers. Er zijn veel mensen op de been. En in de Klappeijstraat ook vermenging van groepen: jonge stappers, oudere mensen terugkomend van een besloten familiefeest en mensen die even hapje zijn gaan eten. Een bruisende binnenstad is juist gebaat bij rust in de tent en als er toch iets gebeurd, en dat zal altijd zo blijven, dat het snel weer veilig en rustig is.

Tekort aan politieagenten is er. En keuzes moeten gemaakt worden. Daarom ook onze instemming met het goed leesbare beleidsplan. Echter, we hebben wel gevraagd om aandacht te blijven vragen voor die bezetting: o.a. kijkend naar voetbalwedstrijden en demonstraties die ten koste gaan van inzet in Oosterhoutse wijken.

En de wijkmakelaars? Wij zijn samen met Marie-Louise van de PvdA scherp op hoe gemakkelijk binnen het stadhuis geroepen wordt dat de wijkmakelaar een sleutelpositie heeft. Veiligheid is een taak van o.a. de politie en het veiligheidsgevoel van ons allemaal. De wijkmakelaar is geen orakel. En natuurlijk kunnen ze verbindend aan de slag met veiligheidsgevoel als dat concreet wordt aangedragen. Maar het tekort aan informatie en contacten rond veiligheid in de wijk verdient een gedegen aanpak. Echter, zoals in mijn stukje ‘De tikkende klok’ al stond, we moeten in een bijdrage keuzes maken. Dus dit accent had ik eruit gelaten en had gelukkig Marie-Louise wel opgenomen.

Onze bijdrage was niet zozeer gericht op het regionale beleidsplan Politie, maar meer op accenten die we de burgemeester meewillen geven in zijn dagelijkse veiligheidstaak en ter voorbereiding op zijn jaarlijkse maatwerkafspraken met het team Dongemond. De bijdrage is dan ook niet volledig. Wil je reageren of heb je suggesties over dit onderwerp? Schroom niet contact met de fractie op te nemen!