Juridisch met de rug tegen de muur!

“Er is al veel water door het Wilhelminakanaal naar de Amer gestroomd sinds de eerste plannen voor extra windmolens in Oosterhout. Het raadsvoorstel van afgelopen dinsdag 4 april (red. Verklaring van geen bedenkingen Windpark A59) is de uitkomst van een lang traject. En er is door de gemeenteraad vaak en in verschillende vormen over gesproken. Bij de voorlopige verklaring van geen bedenkingen is er uitvoerig gekeken naar en gesproken over de consequenties en was het in ieder geval voor de VVD helder dat na deze voorlopige verklaring er niet zomaar een weg terug was. De raad is dan ook niet over een nacht ijs gegaan.”

Zo begon fractievoorzitter Mathijs Raaijmakers afgelopen dinsdagavond zijn bijdrage in de raadsvergadering. Juist omdat de VVD fractie wel de verantwoordelijkheid neemt om het eerlijke verhaal te vertellen over de eerdere keuzes van een Windbod, Regionale Energie Strategie en voorlopige verklaring van geen bedenkingen. En dat binnen de gemeentegrenzen de Oranjepolder de enige logische plek is. Dat eventuele planschade voor rekening van Eneco komt. Dat de windmolens ruim binnen alle normen vallen en dat over slagschaduw hele strenge afspraken gemaakt zijn met Eneco (maximaal een half uur per jaar!). Dat zowel juristen van AKD als de second opinion duidelijk waren dat er geen ruimtelijke gronden zijn om de verklaring te weigeren. Zeker nu de locatiekeuze afgelopen weken beter onderbouwd is.

Kortom: de gemeenteraad staat juridisch tegen de muur en kon de verklaring van geen bedenkingen niet weigeren zonder dat er grote nadelige consequenties dreigen.

Consequenties van het weigeren? Het leidt op de eerste plaats waarschijnlijk toch tot de bouw van 2 windmolens na een gerechtelijke procedure of provinciaal ingrijpen en op de tweede plaats tot een groot risico op een forse schadeplicht vanwege mislopen van SDE subsidies en vertragingsschade. Dit is voor de VVD een ongewenst scenario, want doen wat nodig is voor Oosterhout is ook het vermijden van valse hoop op het uitblijven van 2 windmolens en voorkomen van een onverantwoord risico op een grote schadeclaim.

De fractie beseft zich goed dat een deel van de inwoners liever geen windmolens heeft in de Oranjepolder, maar de VVD beseft zich ook dat we in het algemeen belang van Oosterhout de verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven.

Kortom: dinsdagavond na een lang debat heeft de VVD samen met Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 haar verantwoordelijkheid genomen, zodat het college de vergunning kan afgeven voor 2 windmolens voor de duur van maximaal 25 jaar.