Raadsvoorstel herstelbesluit Zonnepark A59, afgeven Verklaring van Geen Bedenkingen.

Toen we ooit 4 jaar geleden begonnen met discussiëren over het energiepark in de Oranjepolder was er weinig tot geen weerstand over het zonnepark, wel over de windmolens. Dat is wel enigszins gedraaid en naar ons inziens komt dat omdat de tegenstanders van het energiepark denken/hopen dat via verbieden van het zonnepark de kans op de komst van de windmolens kleiner wordt.

Milieuvereniging Oosterhout is naar de rechter gestapt en deze heeft geoordeeld dat de locatiekeuze onvoldoende is onderbouwd. Beredeneert vanuit het theoretisch kader kan ik het nog wel enigszins volgen maar het gaat wel ver. Er is nu door de gemeente een nieuw afwegingskader voor die locatie opgesteld wat zeer omvangrijk is maar voor de rest weinig of geen nieuwe feiten naar voren brengt. Het bevestigt nog eens dat de locatie geschikt is voor de zonneweides. De Oosterhoutse VVD is voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen en vind dat het energiepark er moet komen. Nog goed om nog even stil te staan bij waarom we dat vinden.

Vanuit de regionale energie strategie (RES) moet elke gemeente voldoen aan bepaalde doelstellingen. Oosthout denkt die te kunnen halen met 35 ha zonneweide in de Oranjepolder, 10 ha zonneweide in Dorst, twee windmolens en het volg leggen van 1/3 van de bedrijfsdaken in Oosterhout. Dat moet allemaal gerealiseerd zijn voor 2030. Het is belangrijk dat gemeentes daar aan voldoen voordat het land nog verder op slot gaat voor woningbouw, infra structuur en wat niet nog meer.

Na 2030 hebben wij ook aangegeven dat er andere oplossingen moeten komen en daar wordt met o.a innovatieve toepassingen zoals energie uit water halen hard aan gewerkt. Maar ook kernenergie kan een oplossing zijn. In ieder geval niet nog meer zonneweides en windmolens in Oosterhout. Dit is het maximale.

En dan nog even over de Oranjepolder. Volgens Gezond Burger Verstand (GBV) een prachtig natuurgebied wat verloren gaat. Oranjepolder ligt ingeklemd tussen de A59 en industrieterrein Weststad en is voornamelijk landbouwgrond. Met de komst van het zonnepark wordt de natuur daar min of meer 25 jaar met rust gelaten dus het wordt er alleen maar beter op. Ca 60% wordt bebouwd en 40% blijft open terrein. Onder de zonneweides zal de natuurontwikkeling niet spectaculair zijn maar op die 40% wel. Het wordt er dus alleen maar beter op.

Zonneweides en windmolens vinden wij ook niet de meest fraaie oplossing in ons landschap. Maar net als die foeilelijke energiemasten hebben we ze nog wel even nodig om te zorgen dat ons land tot 2030 niet verder op slot gaat. Zoals gezegd daarna gaan we verder met andere oplossingen. Als we het energiepark schrappen weten we zeker dat we de doelstellingen uit de RES absoluut niet gaan halen. Geen enkele partij komt met alternatieven. De bedrijfsdaken worden al ruim boven de doelstelling benut en meer is niet haalbaar.

Dit dossier is zeker nog niet gesloten, want een nieuwe gang naar de rechter door de milieuvereniging ligt wel voor de hand.