Wie zijn wij?

De VVD Oosterhout is een lokale partij die zich nu en in de toekomst inzet voor onze gemeente. De leden, het bestuur en de actieve raadsleden vormen samen een hechte groep betrokken Oosterhouters. Van jong tot oud, van ondernemer tot onderwijzer, van sportief tot 'Bourgondisch', allemaal unieke mensen met een gezamenlijk doel. Een aantrekkelijk, veilig en uitdagend Oosterhout.

Naast dit doel hebben deze mensen nog iets gemeen, namelijk hun liberale gedachtegoed. Een nadrukkelijke overtuiging dat wij als inwoners van Oosterhout het best gediend zijn met een kleine slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving. Een samenleving waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren en waar diegenen die het (even) niet kunnen worden ondersteund.


Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de VVD in Oosterhout. Wij zetten ons in voor het werven, motiveren en binden van leden en zorgen ervoor dat het VVD-gedachtegoed in Oosterhout terug te vinden is. Dat doen we door te zorgen voor de werving van kandidaten en het faciliteren van opleidingen. De leden worden actief betrokken in het tot stand komen van het verkiezingsprogramma.


Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de campagnes in Oosterhout. Niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor de provincie, Waterschappen, Tweede Kamer en het Europees Parlement. Verder dragen wij zorg voor een financieel gezonde afdeling. In dat kader worden afspraken gemaakt over een jaarplanning (wat willen we realiseren, wie doet wat en hoe?), de financiƫn (hoe financieren we onze plannen?) en een meerjarenplanning (waar willen we als afdeling naartoe en hoe komen we daar?).


Tot slot zorgen wij ervoor dat de VVD stevige wortels heeft in het Oosterhoutse bestuur, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld en goede contacten onderhoudt met de media en de andere politieke partijen. Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. 
v.l.n.r. Sander Mulder, Dees Melsen, Paul Wesel, Gerard Heintjes, Mirjam de Wit van Loon en Jan Peters

De fractie bestaat uit leden van de VVD-kandidatenlijst die door de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen. De fractie kiest uit haar midden een fractievoorzitter. Het is de taak van de fractie om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het gedachtegoed van de VVD zal worden vertaald in een fractieprogramma. De fractie heeft een eigen politieke verantwoordelijkheid. De eventuele wethouder(s) treden hierbij op als adviseur van de fractie. De fractie dankt haar bestaansrecht aan de kiezer, communicatie met de kiezer is dan ook van groot belang. De fractie bepaalt het gezicht van de afdeling naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie steeds in de politieke schijnwerper staat en dat zij vindbaar en aanspreekbaar is voor de inwoners van Oosterhout.