De kantine van sporthal Oosterheide


De beheerder van de kantine in sporthal Oosterheide is ermee gestopt omdat er voor hem geen droog brood te verdienen viel. De gemeente heeft toen enkele automaten geïnstalleerd om de sporters tegemoet te komen. Dat bood voor een nazit van grotere groepen en bij wedstrijden onvoldoende soelaas. De gemeente is vervolgens gestart met een pilot. Zij beheert nu zelf de kantine. In de zomer zou de balans worden opgemaakt. Toen het zover was is de evaluatie van de pilot uitgesteld tot februari 2019. De fractie van de VVD in de gemeenteraad heeft het college hierover vragen gesteld. Het is immers regel dat de nazit van sporters een zaak is van de sporters zelf. 

BN DeStem heeft woordvoerder Jan Peters hierover gebeld en daar een kort artikel aan gewijd. In dat artikel heeft Jan de opvatting van de VVD toegelicht en de vraag opgeworpen waarom de evaluatie van zo’n pilot zo lang op zich moet laten wachten. Hoe moeilijk kan het zijn? Hoe langer het duurt hoe moeilijker het is om ermee op te houden. 

Voorzitter Piet van Dortmont van de sportclub voor senioren die gebruik maakt van de Oosterheidehal, heeft het bestuur van de VVD een brief gestuurd. Hij vindt dat van de gemeente als beheerder van een gemeentelijke sporthal verwacht mag worden dat zij het mogelijk maakt dat sporters na afloop van het sporten van een nazit kunnen genieten. Hij had zich gestoord aan de opmerking van Jan Peters dat dit een zaak is voor de sporters zelf, desnoods bij één van de sporters thuis. In het Weekblad voor Oosterhout staat hierover deze week een ingezonden stuk van de voorzitter te lezen.

Jan heeft telefonisch contact gehad met de heer van Dortmont en de sportclub bij hem thuis uitgenodigd. Zover is het niet gekomen, maar Jan is wel op woensdagmiddag aangeschoven bij de nazit van de sporters. Hij heeft erkend dat het niet zo eenvoudig is om met 30 mensen na een uurtje sporten bij een van de leden thuis een nazit te houden. Dat neemt niet weg dat de nazit een zaak van de sporters zelf is. Als het in een sporthal wat ingewikkeld is om dat te regelen omdat er 7 verenigingen van de hal gebruik maken, dan betekent dat niet automatisch dat de gemeente het maar op moet oplossen. 

De gemeente, dat zijn wij met zijn allen. Moet heel Oosterhout (financieel) opdraaien voor een nazit van sporters in een sporthal terwijl bij alle verenigingen het de normaalste zaak van de wereld is dat zij dit zelf doen? Ofschoon het gesprek hier en daar wat kribbig verliep, was de conclusie dat het mogelijk moet zijn om als verenigingen met de gemeente te bekijken op welke manier dit kan worden opgelost zonder dat dit automatisch betekent dat de nazit op het bord van de gemeente terecht komt. Hopelijk heeft de gevulde speculaas die Jan had meegebracht wat geholpen om tot die eensgezinde conclusie te komen.